Καθημερινή Ηλέκτρα

Δημήτρης Ζαφειρέλης

Καθημερινή Ηλέκτρα

Tracklisting

1. Ουβερτούρα

2. Συμφωνικό Οργανέτο

3. Χορός Σε Πτώση

4. Εικόνες Σε Κίνηση

5. Τελετουργικό

6. Προς 5/4 (No Swing)

7. Ηπειρώτικό Ίσο

8. Προς Latin Jazz Funk

9. Ελεύθερη Ασία

10. Rock Slow Rock

11. Vortex Coda

Credits