Χώρας Ην

Τάσος Παυλίδης

Χώρας Ην

Tracklisting

1) Τρανόν γεράν Πατρίδαμ ειχ’ς (Ευδοκία – Τάσος Παυλίδης)

2) Χώρας ην (Βασίλης Σκουλάς – Τάσος Παυλίδης)

3) Μαναχός αξάν

4) Αχπάσκουμαι

5) Νέα Βεργκία

6) Ξενιτεία

Credits